Hål 8 och 17

Olika utslag på 8 och 17. Gult utslag hål 8 är beläget på ca 8-9 meters höjd. Pumpstationen är oflyttbart hindrande föremål. En damm med sumpmark finns framför green.