Hål 2 och 11

Olika tees för hål 2 och 11 Längsgående vatten hinder på höger sidan.   Out of bounds hela vänster sida!
Olika tees för hål 2 och 11 Längsgående vatten hinder på höger sidan.   Out of bounds hela vänster sida!