Hål 3 och 12

Olika tees för hål 3 och hål 12. Dogleg vänster. Bortre halvan av green omges av vatten
Olika tees för hål 3 och hål 12. Dogleg vänster. Bortre halvan av green omges av vatten