Hål 5 och 14

Olika tees för hål 5 och 14. Mur och träd på bägge sidor som kan påverka utslag. Längstgående vattenhinder på vänster sida, skog på höger sida. Dogleg höger.