Hål 7 och 16

Olika uslag på hål 7 och 16. Längstgående vattenhinder på höger och vänster sidan.