Hål 9 och 18

Rakt och flackt. Två fairwaybunkrar på intressant avstånd. Greenbunker framför greenen. Out of bounds till vänster (åker) och till höger (driving range).