Rangen

BOLLAUTOMAT
Betalning sker
- med bankkort t.ex. MasterCard eller Visa – kostnad  20 kr/hink om 30 bollar

- eller med blått plastkort som laddas i kansli/shop för 500 SEK (värde 800 SEK). Innestående hinkars värde på gamla vita kort överförs.   

Inga mynt godkänns i den nya automaten.
 
 
RANGE BALL MANAGEMENT SYSTEM
A bucket with 30 balls costs 20 SEK. Payment by bankcard i.ex. MasterCard or Visa.
Alternative: you can buy a blue plastic card in our club house for 500 SEK with 40 buckets. Real value 800 SEK.   
Buckets on old white plastic card are refunded.
The new system doesn’t allow coins of any sort.