Rangen

BOLLAUTOMAT
Betalning sker
- med bankkort t.ex. MasterCard eller Visa – kostnad  20 kr/hink om 30 bollar

- eller med blått plastkort som laddas i kansli/shop.

Inga mynt godkänns i den nya automaten.
 
 
RANGE BALL MANAGEMENT SYSTEM
A bucket with 30 balls costs 20 SEK. Payment by bankcard i.ex. MasterCard or Visa.

The new system doesn’t allow coins of any sort.