Kontakter

Ramkvilla Golfklubb & Camping
Telefon: 0474-440 500
e-post: info@ramkvillagolf.com

Ledamot
Per-Arne Häll
Tel. 070-357 91 13


Ledamot
Carola Fingalsson
Tel. 070- 567 03 30


Ledamot
Christopher Abramsson
Tel. 072-570 37 56
e-post: kontakt@ramkvillagolf.com 

Webbmaster
Christopher Abramsson
e-post: kontakt@ramkvillagolf.com

Ordförande
Peter Sidvall
Tel. 073-392 42 61
e-post: peter.sidvall@telia.com
 
Sponsorer
Per-Arne Häll
Tel. 070-357 91 13


Harald Andersson
Tel. 070-592 03 28

 
Ledamot
Magnus Lamme
Tel. 070-273 78 98

 
Ledamot
Ulla-Britt Leonardsson
Tel. 070-284 34 64


Ledamot
Harald Andersson
Tel. 070-592 03 28
 

Tävlingar
Christopher Abramsson
Tel. 072-570 37 56
e-post: kontakt@ramkvillagolf.com
 
Damkommittén
Elsa Claesson Lundin
Tel: 0705-530772

 
Bankommittén
Magnus Lamme
Tel. 0702-73 78 98


Tränare
Henrik Lisecke
Tele: 0472-40114 , 070-5175042
e-post: henrik@golfhuset.com
 
Greenkeeper/maskinansvarig
Bertil Johansson
Tel. 0474-602 67 , 070-36 74 174