MEDLEMSAVGIFTER 2019

Medlemmar 2019
Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2019, godkändes vid års/höstmötet nov 2018. Styrelsens föreslår en mindre höjning av årsavgifterna för 2019. 
 
Klubben har inga entréavgifter, spelrättsavgifter eller medlemslån.
 
Aktiva medlemmar läggs av klubben in i GIT (Golfens IT-system), som skickar medlemskort (om du inte redan har ett) och medlemmen får tillgång till en egen sida, där man själv, efter spelad runda, kan förändra sin hcp, adress, tfn, mobil och e-post (se vidare www.golf.se).
 
Genom medlemskapet i SGF får aktiva medlemmar i Sverige också tidningen Svensk Golf (1 ex/familj) 1 nr per månad samt Golfguiden med nr 3 om du betalat din avgift före 16 mars.

Bagbrickor
med etiketter (som innehåller namn och medlemsnummer) kommer att distribueras till alla nya aktiva medlemmar som har betalat sin avgift för 2019. Efter hand som vi får in medlems-avgifterna, kommer vi successivt att skicka brickor.
De som var medlemmar under 2018 kommer att få klisterlappar att fästa på sina brickor.

Inbetalning
Inbetalning av medlemsavgifter görs till bg nr: 5742-7163, glöm inte ange namn och adress samt golfid om du har något.
  
Om du var medlem 2018 ska du ha fått en faktura med posten i december tillsammans med Info-bladet "Fri Dropp". Om du inte fått detta hör av dig på mailto:info@ramkvillagolf.com eller kom in till oss i kansliet. Vi öppnar i påsk!

Medlemsskap varianter 2019

Som föregående år ska den del av årsavgiften som utgör medlemsavgiften 1400 kr betalas senast 31 jan 2019. Resterande spelrättsavgift 1550 kr ska betalas senast 31 mars 2019. 
·       Aktiv senior 2950 kr 
·       Aktiva seniorer gifta/sambo 5200 kr tillsammans  
·       Aktiv senior vardag 1900 kr 
·       Aktiv senior distans 1900 kr 
·       Aktiv studerande senior spelrätt 1800 kr 
·       Aktiv senior greenfeemedlem 1400 kr 
·       Aktiv junior 18-21 år spelrätt 1700 kr 
·       Aktiv junior 13 -17 år spelrätt 900 kr
·       Aktiv barn upp till 12 år spelrätt 400 kr
·       Barn nybörjare 150 kr 
·       Stödjande senior 300 kr 

De som tog Gröna kortet 2018 r som tidigare 500 rabatt på medlemsavgiften efterföljande år vilket 2019 innebär 2450 kr (900 + 1550).
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till att betala spelrättsavgiften.
 
Greenfeeavgifter 2019
Greenfeeavgiften är samma som för 2017 och 2018 med ett tillägg:
·   Medlem som vill ta med en gäst en eller två gånger för att visa upp vår fina bana kan kvittera ut greenfeebiljetter i shopen
Greenfeeavgifterna för 2019 är då: Senior 320 kr (18 hål) och 240 kr (9 hål). Junior 160 kr (18 hål) och 120 kr (9 hål). Junior 17 år eller yngre spelar gratis.
Prova-på spel (max 2 ggr) för personer utan golf-ID eller medlemskap i någon golfklubb: Senior 360 kr för 18 hål och 300 kr för 9 hål. Junior 240 kr respektive 190 kr. Alltså förhöjd greenfeeavgift mot vanlig med mellan 40 – 80 kr.  
Campinggäster spelar för 150 kr/dag, en höjning med 50 kr mot 2018.
Samarbetsavtal med närliggande klubbar – se separat överenskommelse.

Spelrättsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan alla dagar.
Greenfeemedlem betalar greenfee för varje runda.
Vardagsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan vardagar. Övriga tider betalar man greenfee.
Distansmedlemmar som bor minimum 60 km från Ramkvilla spelar med full spelrätt.
Junior är man t o m det år man fyller 21.
Studerande är man om man är heltidsstuderande och inskriven på universitet/högskola t o m det år man fyller 33 (studieintyg fordras).
Barn är man t o m det år man fyller 12.