MEDLEMSAVGIFTER 2018

Medlemmar 2018
Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2018, godkändes vid års/höstmötet nov 2017, vilket innebär oförändrade medlemsavgifter.
 
Klubben har inga entréavgifter, spelrättsavgifter eller medlemslån.
 
Aktiva medlemmar läggs av klubben in i GIT (Golfens IT-system), som skickar medlemskort (om du inte redan har ett) och medlemmen får tillgång till en egen sida, där man själv, efter spelad runda, kan förändra sin hcp, adress, tfn, mobil och e-post (se vidare www.golf.se).
 
Genom medlemskapet i SGF får aktiva medlemmar i Sverige också tidningen Svensk Golf (1 ex/familj) 1 nr per månad samt Golfguiden med nr 3 om du betalat din avgift före 16 mars.

Bagbrickor
med etiketter (som innehåller namn och medlemsnummer) kommer att distribueras till alla nya aktiva medlemmar som har betalat sin avgift för 2018. Efter hand som vi får in medlems-avgifterna, kommer vi successivt att skicka brickor.
De som var medlemmar under 2017 kommer att få klisterlappar att fästa på sina brickor.

Inbetalning
Inbetalning av medlemsavgifter görs till bg nr: 5742-7163, glöm inte ange namn och adress samt golfid om du har något.
  
Om du var medlem 2017 ska du ha fått en faktura med posten i december tillsammans med Info-bladet "Fri Dropp". Om du inte fått detta hör av dig på mailto:info@ramkvillagolf.com eller kom in till oss i kansliet. Vi öppnar i påsk!

Medlemsskap varianter 2018
ASSR   Aktiv senior spelrätt 2800:-
ASMR   Aktiva seniorer gifta/sambo 4900 kr tillsammans
Senior gifta/sambo ”mitt i livet”, två för priset av en = 2800 kr (för småbarnsföräldrar och innebär att man inte får spela samtidigt)
ASVR   Aktiv senior vardag 1800:-
ASD   Aktiv senior distans 1800:-
ASS  Aktiv studerande senior spelrätt 1700 kr
ASGF   Aktiv senior greenfee 1300:- (3 st biljetter)
AJSR   Aktiv junior 13-17 år spelrätt 900:-
AJSR   Aktiv junior 18-21 år spelrätt 1700:-
AJGF   Aktiv junior grenfee 600:-
ASSG  Senior studerande greenfeemedlem 650 kr
AstSR   Aktiv stud. spelrätt 1700:-
ABSR   Aktivt barn 0-12 år spelrätt 400:-
SS   Stödjande senior 300:-
NB   Nybörjare barn 150:-

De som tog Gröna kortet 2017 betalar 2300 kr för aktiv senior 2018.
Som föregående år föreslår vi att den del av årsavgiften som utgör medlemsavgiften (1200 kr) betalas senast 31 jan 2018. Resterande spelavgift ska betalas senast 31 mars 2018. 

Spelrättsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan alla dagar.
Greenfeemedlem betalar greenfee för varje runda.
Vardagsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan vardagar. Övriga tider betalar man greenfee.
Distansmedlemmar som bor minimum 60 km från Ramkvilla spelar med full spelrätt.
Junior är man t o m det år man fyller 21.
*NYTT* Äkta maka/sambo. Två Seniormedlemskap för priset av ett för de mitt-i-livet. Villkor att man inte spelar samtidigt, då måste greenfee lösas av den ena.

Studerande är man om man är heltidsstuderande och inskriven på universitet/högskola t o m det år man fyller 33 (studieintyg fordras).
Barn är man t o m det år man fyller 12.