MEDLEMSAVGIFTER 2023

Medlemmar 2023
Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2023, godkändes vid års/höstmötet nov 2022.
 
Klubben har inga entréavgifter, spelrättsavgifter eller medlemslån.
 
Aktiva medlemmar läggs av klubben in i GIT(Golfens IT-system), Medlemmen får tillgång till en egen sida, Min Golf, där man själv, registrerar spelade rundor för hcp justering, sköter sina kontaktuppgifter och betalar sin årsavgift till klubben. (Se vidare, mingolf.golf.se.)
 

Bagbrickor
Distribueras till alla nya aktiva medlemmar som har betalat sin avgift för 2023. Etikett för 2023 kommer efter betalning delas ut i klubbhuset.

Inbetalning
Inbetalning sker via MinGolf.
Aktiva medlemmar 2022 får sin årsavgift upplagd på MinGolf och meddelas per mail när detta är gjort.
Informationsträffar kring betalning hålls i början på året.
Vid frågor om betalning eller medlemskap kontakta info@ramkvillagolf.com

Medlemskaps varianter

Medlemsskap  2023
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till att betala spelrättsavgiften.
 

Spelrättsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan alla dagar.
Greenfeemedlem betalar greenfee för varje runda.
Vardagsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan helgfri mån- fredag. Övriga tider betalar man greenfee.
Distansmedlemmar som bor minimum 60 km från Ramkvilla spelar med full spelrätt.
Junior är man t o m det år man fyller 21.
Studerande är man om man är heltidsstuderande och inskriven på universitet/högskola t o m det år man fyller 33 (studieintyg fordras).
Barn är man t o m det år man fyller 12.