MEDLEMSAVGIFTER 2020

Medlemmar 2020
Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2020, godkändes vid års/höstmötet nov 2019. Styrelsens förslag är att årsavgifterna blir oförändrade inför 2020.
 
Klubben har inga entréavgifter, spelrättsavgifter eller medlemslån.
 
Aktiva medlemmar läggs av klubben in i GIT (Golfens IT-system), som skickar medlemskort (om du inte redan har ett) och medlemmen får tillgång till en egen sida, där man själv, efter spelad runda, kan förändra sin hcp, adress, tfn, mobil och e-post (se vidare www.golf.se).
 
Genom medlemskapet i SGF får aktiva medlemmar i Sverige också tidningen Svensk Golf (1 ex/familj) 1 nr per månad samt Golfguiden med nr 3 om du betalat din avgift före 16 mars.

Bagbrickor
med etiketter (som innehåller namn och medlemsnummer) kommer att distribueras till alla nya aktiva medlemmar som har betalat sin avgift för 2020. Efter hand som vi får in medlems-avgifterna, kommer vi successivt att skicka brickor.

Inbetalning
Inbetalning av medlemsavgifter görs till bg nr: 5742-7163, glöm inte ange namn och adress samt golfid om du har något.
  
Om du var medlem 2019 ska du ha fått en faktura med posten i december tillsammans med Info-bladet "Fri Dropp". Om du inte fått detta hör av dig på mailto:info@ramkvillagolf.com eller kom in till oss i kansliet. Vi öppnar i påsk!

Medlemskaps varianter

Medlemsskap  2020

Som föregående år ska den del av årsavgiften som utgör medlemsavgiften 1400 kr betalas senast 31 jan 2020. Resterande spelrättsavgift 1550 kr ska betalas senast 31 mars 2020.
De som tog Gröna kortet 2019 får som tidigare 500 rabatt på medlemsavgiften efterföljande år vilket 2020 innebär 2450 kr (900 + 1550).
Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till att betala spelrättsavgiften.
 

Spelrättsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan alla dagar.
Greenfeemedlem betalar greenfee för varje runda.
Vardagsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan vardagar. Övriga tider betalar man greenfee.
Distansmedlemmar som bor minimum 60 km från Ramkvilla spelar med full spelrätt.
Junior är man t o m det år man fyller 21.
Studerande är man om man är heltidsstuderande och inskriven på universitet/högskola t o m det år man fyller 33 (studieintyg fordras).
Barn är man t o m det år man fyller 12.