MEDLEMSAVGIFTER 2018

Medlemmar 2018
Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2018, godkändes vid års/höstmötet nov 2017, vilket innebär oförändrade medlemsavgifter.
 
Klubben har inga entréavgifter, spelrättsavgifter eller medlemslån.
 
Aktiva medlemmar läggs av klubben in i GIT (Golfens IT-system), som skickar medlemskort (om du inte redan har ett) och medlemmen får tillgång till en egen sida, där man själv, efter spelad runda, kan förändra sin hcp, adress, tfn, mobil och e-post (se vidare www.golf.se).
 
Genom medlemskapet i SGF får aktiva medlemmar i Sverige också tidningen Svensk Golf (1 ex/familj) 1 nr per månad samt Golfguiden med nr 3 om du betalat din avgift före 16 mars.

Bagbrickor
med etiketter (som innehåller namn och medlemsnummer) kommer att distribueras till alla nya aktiva medlemmar som har betalat sin avgift för 2018. Efter hand som vi får in medlems-avgifterna, kommer vi successivt att skicka brickor.
De som var medlemmar under 2017 kommer att få klisterlappar att fästa på sina brickor.

Inbetalning
Inbetalning av medlemsavgifter görs till bg nr: 5742-7163, glöm inte ange namn och adress samt golfid om du har något.
  
Om du var medlem 2017 ska du ha fått en faktura med posten i december tillsammans med Info-bladet "Fri Dropp". Om du inte fått detta hör av dig på mailto:info@ramkvillagolf.com eller kom in till oss i kansliet. Vi öppnar i påsk!

Medlemsskap varianter 2018
(varav spelrätten är 1500 kr och medlemsavgiften 1300 kr för senior)
 
ASSR
        Aktiv Senior spelrätt                                                    2800:-
ASMR       Aktiva sen/makar/sambo tillsammans                 4900:-
*NYTT*    Mitt-i-livet Äkta makar/sambo tillsammans      2800:-   
ASVR        Aktiv senior vardag                                                      1800:-
ASD           Aktiv senior distans                                                     1800:-
ASGF        Aktiv senior greenfee (3 gratisspel)                      1300:-
AJSR        Aktiv junior 13-17 år spelrätt                                      900:-
AJSR        Aktiv junior 18-21 år spelrätt                                    1700:-
AJGF        Aktiv junior greenfee                                                      600:-
AstSR      Aktiv studerande spelrätt                                           1700:-
ABSR       Aktivt barn 0-12 år spelrätt                                           400:-
NB            Nybörjare barn                                                                   150:-
SS             Stödjande senior                                                               300:-
 
*NYTT*    Mitt-i-livet. Äkta makar/sambo. Två seniormedlemskap till priset av ett för de mitt-i-livet med småbarn. Villkor att man inte spelar samtidigt, då måste greenfee lösas av den ena parten.

De som tog Gröna kortet 2017 betalar 2300 kr för aktiv senior 2018.

Spelrättsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan alla dagar.
Greenfeemedlem betalar greenfee för varje runda.
Vardagsmedlem spelar fritt på Ramkvillabanan vardagar. Övriga tider betalar man greenfee.
Distansmedlemmar som bor minimum 60 km från Ramkvilla spelar med full spelrätt.
Junior är man t o m det år man fyller 21.
*NYTT* Äkta maka/sambo. Två Seniormedlemskap för priset av ett för de mitt-i-livet. Villkor att man inte spelar samtidigt, då måste greenfee lösas av den ena.

Studerande är man om man är heltidsstuderande och inskriven på universitet/högskola t o m det år man fyller 33 (studieintyg fordras).
Barn är man t o m det år man fyller 12.