Värendskog Open 2018

SPONSOR

Värendskog AB är ett bra alternativ för dig som äger skog i mellersta Småland. Med hjälp av anställd personal och heltidsanknutna maskinentreprenörer erbjuder vi ett komplett program av skogliga tjänster. Värendskog är ett företag inom ATA-gruppen.
Vi erbjuder, från planta till planka:
- Plantor & plantering
– Röjning
– Gallring
- Slutavverkning
- Grön skogsbruksplan
– Miljöcertifieringar

Värendskog startades av Beng-Åke Johnsson 1991. Under 2011 förvärvades Värendskog av ATA koncernen som äger flera sågverk samt en massaindustri i södra Sverige.

Inbjudan