Värendskog Open 2020

Så var det dags igen för värendskogs tävlingen. Förra årets vinnare blev Bjarne Petersson. Är det din chans i år!

Värendskog AB

Den sydsvenska skogen är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Ett aktivt, professionellt och tryggt skogsbruk banar väg för en fortsatt hållbar tillväxt med god lönsamhet för dig som skogsägare. Det småländska synsättet präglar vår verksamhet och innebär en hög andel sågbart i avverkningarna.

Långsiktiga relationer, kunskap och full service är vårt motto, vilket resulterar i goda samarbeten över lång tid. 

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av familjekoncernen ATA Timber, en sågverks-och massaindustri i södra Sverige.

Värendskog AB grundades 1991 av Bengt-Åke Johnsson och har en tydlig och väletablerad närvaro i regionen med huvudkontor i Lenhovda. 2016 expanderade verksamheten på det småländska höglandet med ett nytt kontor i Ramkvilla.

Inbjudan

Bengt-Åke Johnsson
Bengt-Åke Johnsson