BANGUIDE

Många förändringar har skett på banan under ett antal år.

Under 2011 är det alternativa tees på alla hål. Det är grästees på de flesta hål, utom de upphöjda platserna och några andra där grästee ännu inte har etablerats.
Banans par är nu 72.

Arbetet med nya tees är färdigställt under 2017. På hål 4, 6, 8, 11, 15 och 17 finns de nya utslagen.


Plantering av träd har skett sedan 2006. Senast på "nya" 3:an och 12:an.

Röjningar av sly mm sker löpande.
 
Vi hoppas att ni kommer att få en lyckad runda på Ramkvilla Golfklubbs vackra bana och att ni känner för att komma tillbaka.